Püügivahendite püügile asetamise nõuded

Püüniste vahekaugused meres_(KKI_ErikParts)

Allikas: Erik Parts, Keskkonnaamet. Pilt 2018

Püüniste tähistamine

Rannakaluril tuleb püünised tähistada vastavalt kalapüügieeskirjale. Kalapüügieeskiri § 10

Mujal riikides kasutatakse püüniste tähistamisel ka rahvusvahelist kardinaalmärkide süsteemi, mis näitab veeliiklejale ohu/takistuse paiknemist ilmakaarte järgi, andes kätte püünise paiknemise suuna.

Vaata – wikipedia.org