Rannakalur-top-w-textUUS
Vali teema

Kordamisküsimused

Kalapüüniste liigitus ja ehitus

1 / 6

1. Kastmõrd on:

2 / 6

2. Põhjanoota kasutatakse Eestis peamiselt:

3 / 6

3. Tavaliselt kasutatakse nakkevõrgu lõtvuse tagamiseks vees rakenduskoefitsienti:

4 / 6

4. Püügi selektiivsus sõltub:

5 / 6

5. Rakenduskoefitsent on:

6 / 6

6. Auke noodalinas reeglina ei parandata:

Sinu tulemus on


Kalapüük ja selle vormistamine

1 / 7

1. Õige püügiaja valik:

2 / 7

2. Läänemere rannakalanduses on tähtsaimateks püügiobjektideks:

3 / 7

3. Kõikides veekogudes kehtib püügikeeld:

4 / 7

4. Kohates oma teel takistust:

5 / 7

5. Jadaõnge ja nakkevõrgupüük:

6 / 7

6. Kui kala turustatakse otse tarbijale või jaemüügi ettevõttele (mitte kalakokkuostuga tegelevale tunnustatud ettevõttele), peab kalur (juhul kui ta ei ole teinud vastavasisulist sissekannet majandustegevuse registrisse või tunnustatud toidukäitlejana Põllumajandus- ja Toiduameti poolt) kinni pidama esmatoodete väikses koguse piiridest, mis on:

7 / 7

7. Püügipäeviku täitmine:

Sinu tulemus on


Tehnilised vahendid

1 / 3

1. Aluse ümbermineku ohtu silmas pidades tuleks:

2 / 3

2. Õngejada väljavõtmisel:

3 / 3

3. Enda ohutuse tagamiseks püügil ei tohi:

Sinu tulemus on


Kalasaagi esmakäitlemine ja väärindamine

1 / 4

1. 200 kg kogusaak koosneb erinevat liiki isenditest. Millises Kalapüügieeskirja lisas on kirjeldatud sobivat meetodit, mis aitaks määrata erinevate liikide arvulise osakaalu saagis?

2 / 4

2. Kala müümisele kuluva aja pikendamiseks on kaluril soov osa saagist külmutada. Sellisel viisil saagi käitlemiseks:

3 / 4

3. Jahutatud kala tuleb hoida temperatuuril:

4 / 4

4. Saagi pesemisel ei või kasutada:

Sinu tulemus on


Esmaabi

1 / 4

1. Õige elustamise vahekord on:

2 / 4

2. Uppuja tuleb peale kaldale toomist korraks keerata:

3 / 4

3. Šokis inimesele:

4 / 4

4. Alajahtumise vältimiseks:

Sinu tulemus on