Rannakalur-top-w-textUUS
Vali teema

Kordamisküsimused

Kalapüük ja selle vormistamine

1 / 7

1. Õige püügiaja valik:

2 / 7

2. Läänemere rannakalanduses on tähtsaimateks püügiobjektideks:

3 / 7

3. Kõikides veekogudes kehtib püügikeeld:

4 / 7

4. Kohates oma teel takistust:

5 / 7

5. Jadaõnge ja nakkevõrgupüük:

6 / 7

6. Kui kala turustatakse otse tarbijale või jaemüügi ettevõttele (mitte kalakokkuostuga tegelevale tunnustatud ettevõttele), peab kalur (juhul kui ta ei ole teinud vastavasisulist sissekannet majandustegevuse registrisse või tunnustatud toidukäitlejana Põllumajandus- ja Toiduameti poolt) kinni pidama esmatoodete väikses koguse piiridest, mis on:

7 / 7

7. Püügipäeviku täitmine:

Sinu tulemus on