Rannakalur-top-w-textUUS
Vali teema

Kasutatud kirjandus

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta.

S. Laanmäe, Kalakulinaaria. Eesti Mereakadeemia,Tallinn 2001.

Juhend toidu käitlejale, kes tegeleb eraelamus toidu regulaarse valmistamisega turule viimise eesmärgil – pta.agri.ee

Kalapüügieeskiri