Eraelamus toidu käitlemine

Kui me soovime kalale anda lisaväärtust (nt suitsutada, fileerida) ja/või pikendada tema säilivust (nt rookida, jahutada, külmutada), tuleb meil sellisest tegevusest eelnevalt teavitada. Teavitamiseks on kaks võimalust: läbi Veterinaar- ja Toiduameti või tehes vastavasisulise kande majandustegevuse registrisse.

Teavitamise avalduse näidisvorm on leitav Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljel.

Loe täpsemalt: Juhend – Toidu käitlejale, kes tegeleb eraelamus toidu regulaarse valmistamisega turule viimise eesmärgil: vet.agri.ee